William Homans, coñecido como Watermelon Slim é un músico de blues norteamericano e o único artista que acada, en 2 anos consecutivos, 6 candidaturas anuais aos Blues Music Awards, e 17 candidaturas en 4 anos. Homans leva actuando desde os anos 70 e estivo vinculado a varios músicos de blues notables como John Lee Hooker, Robert Cray, Champion Jack Dupree, Bonnie Raitt, "Country" Joe McDonald, e Henry Vestine de Canned Heat.

Gravou o seu primer disco Merry Airbrakes en 1973 logo de regresar do seu servizo militar en Vietnam. Despois da súa volta implicouse na asociación Veteranos de Vietnam Contra a Guerra e o álbum ten cancións con letras que reflicten o uso de drogas, a exploración espiritual e as implicacións e coste emocional de loitar contra "inemigos." Os orixinais deste primeiro álbum son agora moi apreciados polos coleccionistas e volveu a publicarse. A súa música máis recente está arraigada no estilo do Delta Blues, cando toca o seu dobro sobre as rodillas e con slide. Sendo durante décadas un intérprete acústico, na súa época con The Workers concentrouse máis en tocar a guitarra eléctrica.

- - -

William Homans, conocido como Watermelon Slim es un músico de blues norteamericano y el único artista que logra, en 2 años consecutivos, 6 candidaturas anuales a los Blues Music Awards, y 17 candidaturas en 4 años. Homans lleva actuando desde los años 70 y estuvo vinculado a varios músicos de blues notables como John Lee Hooker, Robert Cray, Champion Jack Dupree, Bonnie Raitt, "Country" Joe McDonald, y Henry Vestine de Canned Heat.

Grabó su primer disco Merry Airbrakes en 1973 luego de regresar de su servicio militar en Vietnam. Después de su vuelta se implicó en la asociación Veteranos de Vietnam Contra la Guerra y el álbum tiene canciones con letras que reflejan el uso de drogas, la exploración espiritual y las implicaciones y coste emocional de luchar contra "enemigos." Los originales de este primer álbum son ahora muy apreciados por los coleccionistas y volvió a publicarse. Su música más reciente está arraigada en su estilo del Delta Blues, cuando toca su dobro sobre las rodillas y con slide. Siendo durante décadas un intérprete acústico, en su época con The Workers se concentró más en tocar la guitarra eléctrica.