A cantante de blues Izo FitzRoy é crueza, interpretacións dinámicas e honestidade compositiva. Nacida e criada en Londres, a súa música está influenciada polo poder das lendas femininas do blues como Janis Joplin, xunto á lírica sincera dun soul men como Bill Withers, fusionado coas súas raíces gospel logo de anos cantando, liderando e dirixindo coros en xira.

As súas cancións están feitas para o directo, letras sinceras e convincentes sobre unha base melódica. Pasa sen esforzo das versións de estudio ao directo cunha formación de 7 músicos que no é a habitual do soul e 3 coristas de acompañamento, ao estilo gospel. Este arsenal proporciona un ramo de armonías perfectas para a voz de Izo e o seu traballo ás teclas con ese aroma de jazz, diferenciándoa dos seus contemporáneos en emocionantes shows en directo.

A súa música soa en BBC 6 Music, BBC London, ou no prestixioso Today’s Top Tune da estación de radio angelina KCRW. Tamén a presenza online en medios como Clash Magazine, Indie Shuffle, Eton Messy e La Belle Musique, ou escrita en Blues & Soul, Echoes, Uncut, Classic Rock Magazine o Daily Express.

- - -

La cantante de blues Izo FitzRoy es crudeza, interpretaciones dinámicas y honestidad compositiva. Nacida y criada en Londres, su música está influenciada por el poder de las leyendas femeninas del blues como Janis Joplin, junto a la lírica sincera de un soul men como Bill Withers, fusionado con sus raíces gospel después de años cantando, liderando y dirigiendo coros en gira.

Sus canciones están hechas para el directo, letras sinceras y convincentes sobre una base melódica. Pasa sin esfuerzo de las versións de estudio al directo con una formación de 7 músicos que no es la habitual del soul y 3 coristas de acompañamiento, al estilo gospel. Este arsenal proporciona un ramo de armonías perfectas para la voz de Izo y su trabajo a las teclas con ese aroma de jazz, diferenciándola de sus contemporáneos en emocionantes shows en directo.

Su música suena en BBC 6 Music, BBC London, o en el prestigioso Today’s Top Tune de la estación de radio angelina KCRW. También la presencia online en medios como Clash Magazine, Indie Shuffle, Eton Messy y La Belle Musique, o escrita en Blues & Soul, Echoes, Uncut, Classic Rock Magazine o Daily Express.